Komunikat o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ws. ustawy o emeryturach i rentach z FUZ

ZOSP RP

Szanowni druhny i druhowie,

w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Dlatego poniżej został załączony wzór karty do zbierania podpisów, z prośbą o włączenie się w akcję zbierania poparcia dla tej inicjatywy. Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć w terminie do 15 marca 2017 roku do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, ul. Traugutta 57, 26-600 bądź przesłać bezpośrednio do biura ZOSP RP w Warszawie na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1.

ZOSP – ustawa o dodatku do emerytury

tabela oszacowania liczby

lista_zbierania_podpisów