Komunikat do Naczelników jednostek OSP Powiatu Radomskiego

W związku z poleceniem Komendanta Głównego PSP znak CKR-II-0754/17-3/17 z dnia 9 marca 2017r., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w Radomiu zwraca się do Naczelników jednostek OSP Powiatu Radomskiego o respektowanie:

1. Warunków, jakie musi spełniać druh, biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (art.19 pkt. 1B ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,)  tj.:

  • wiek 18-65 lat,
  • aktualne badania lekarskie,
  • ukończony kurs podstawowy strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

2. Zasad i przepisów bhp tj.:

  • udział w zdarzeniach w ubraniu specjalnym (ubranie typu Nomex, buty specjalne, hełm, rękawice specjalne),
  • stosować środki ochrony indywidualnej,
  • stosować sprzęt z ważnymi badaniami technicznymi, przeglądami, atestami itp.

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi na:

  • skład osobowy, obsady wyjeżdżającego do zdarzenia samochodu OSP w aspekcie obecności w składzie strażaka posiadającego kwalifikacje do kierowania działaniem ratowniczym (dowódca OSP),
  • posiadanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy,
  • posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem OC.