Komisje działające przy Zarządzie

Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu

 1. Zawisza Grzegorz – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Suligowski Marcin
 2. Kupidura Robert
 3. Łuszczek Marek
 4. Marciniak Zbigniew
 5. Majchrzak Grzegorz

Osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

 1. Wachnicki Jakub – OSP Jedlnia Letnisko
 2. Cybulski Wiesław – OSP Czarna
 3. Tkaczyk Agata – OSP Gózd – protokolant
 4. Piotrowski Radosław – Kapelmistrz MOD OSP Przytyk
 5. Fiołna Karol – OSP Małomierzyce
 6. Żarłok Roman – Komendant Hufca ZHP Pionki

Komisja ds. Odznaczeń i ceremoniału pożarniczego

 1. Siczek Tomasz – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Wrzecion Wojciech
 2. Mikołajczyk Paweł
 3. Wilk Krzysztof
 4. Zawisza Grzegorz
 5. Kapusta Andrzej
 6. Kruszewski Marian

Osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

 1. Barański Jerzy – Dowódca Kompanii Reprezentacyjnej OSP Skaryszew
 2. Kępa Katarzyna – OSP Wierzbica – protokolant
 3. Pszczoła Łukasz – Dowódca uroczystości w KM PSP

Komisja ds. Tradycji i Historii

 1. Szczych Andrzej – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Karolak Marek
 2. Grzyb Krzysztof
 3. Mróz Jerzy
 4. Wasiak Jan

Osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

 1. Malecińska Elżbieta – OSP Cerekiew – protokolant
 2. Niewczas Dariusz – OSP Radom
 3. Jaroszek Ilona – Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych

 1. Tuzinek Paweł – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Zawisza Grzegorz
 2. Przybyłowski Grzegorz
 3. Fiołna Andrzej
 4. Górecki Marian
 5. Podymniak Sylwester
 6. Frysztak Paweł – Komendant Miejski PSP

Osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

 1. Prokop Robert – Naczelnik WO KM PSP w Radomiu
 2. Mazan Janusz – OSP Jedlińsk
 3. Zgutka Waldemar – OSP Dąbrówka Podłężna
 4. Kępa Katarzyna – OSP Wierzbica – protokolant
 5. Bajor Wojciech – OSP Iłża

Komisja ds. Działalności Finansowej i Organizacyjnej oraz Spraw Statutowych i Współpracy z Samorządami

 1. Kruszewski Marian – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Kęska Tomasz
 2. Łyżwa Piotr
 3. Walczak Wojciech
 4. Pisarek Mieczysław
 5. Frysztak Konrad
 6. Rajkowski Rafał
 7. Ślifirczyk Mirosław
 8. Garczyński Jerzy

Osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

 1. Gębski Mieczysław – OSP Kowala
 2. Dziewit Paweł – Wójt Gminy Gózd
 3. Iwańska Barbara – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 4. Stańkowski Emilian – OSP Rzeczków – protokolant
 5. Wróbel Tomasz OSP Jedlanka Stara
 6. Gierczak Marcin – KM PSP Radom