Komisje działające przy Zarządzie

Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej

 1. Agata Tkaczyk – Przewodnicząca

Członkowie:

 1. Marcin Suligowski
 2. Tomasz Wróbel
 3. Wojciech Jaroszek
 4. Kamil Bogucki
 5. Jacek Wędzonka

Komisja ds. Odznaczeń i ceremoniału pożarniczego

 1. Tomasz Siczek – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Marian Górecki
 2. Piotr Łyżwa
 3. Jerzy Mróz
 4. Sylwester Podymniak
 5. Paweł Mikołajczyk

Komisja ds. Tradycji i Historii

 1.  Andrzej Szczych – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Zbigniew Marciniak
 2. Wiesław Cybulski
 3. Mieczysław Pisarek
 4. Ryszard Miękus
 5. Elżbieta Malecińska

Komisja ds. Operacyjnych, Szkoleniowych i sportu

 1. Grzegorz Zawisza – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Artur Głowacki
 2. Marcin Nowakowski
 3. Wojciech Wrzecion
 4. Karol Utkowski
 5. Grzegorz Majchrzak

Komisja ds. Działalności Finansowej i Organizacyjnej oraz Spraw Statutowych i Współpracy z Samorządami

 1. Jerzy Garczyński – Przewodniczący

Członkowie:

 1. Tomasz Kęska
 2. Rafał Czajkowski
 3. Jan Wasiak
 4. Robert Kupidura
 5. Andrzej Fiołna