Aktualności

Kampania Sprawozdawczo-Wyborcza 2021

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021

Przed Nami, już od początku stycznia kampania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2021 r. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Będziemy się spotykać na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych podsumowujących rok 2020 oraz wyznaczające plany na rok 2021. Poniżej  zamieszczamy link do obowiązujących druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku.

Wskazówki do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2021 r. na terenie powiatu radomskiego:

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/2022