Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia

W dniu 21 maja 2022 w Jedlni gmina Pionki odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.
Święto strażaków rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym w Jedlni. Po zakończonym nabożeństwie rozpoczęła się kolejna część wydarzenia – uroczysty apel.
Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości nadała obecność licznie zgromadzonych gości oraz pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznaczeni zostali również odznaczeniami państwowymi zasłużeni Druhowie. W imieniu Pana Wojewody Mazowieckiego odznaczenia wręczył Pan Krzysztof Murawski – kierownik delegatury Urzędu Wojewody. Podczas części oficjalnej, na ręce Prezesa jednostki dh Tomasza Wróbla zaproszeni na uroczystość goście składali gratulacje i okolicznościowe upominki. Wśród obecnych na uroczystości byli m.in. przedstawiciele samorządu województwa, władz powiatu, wójtowie, służby mundurowe, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek, przedstawiciele duchowieństwa.
Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu reprezentowali członkowie prezydium: Prezes Zarządu dh Paweł Tuzinek, Wiceprezes dh Tomasz Siczek, Skarbnik dh Tomasz Kęska oraz członek Prezydium dh Rafał Rajkowski.

Zdjęcia: Pani Grażyna Rojek