Aktualności

Informacja z Jubileuszu 100-lecia powstania OSP Odechów gm. Skaryszew

W niedzielę, 25 czerwca w Odechowie odbył się Jubileusz 100-lecia powstania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym, podczas której poświęcony został nowy sztandar. Następnie uroczysty orszak prowadzany przez Orkiestrę Dętą OSP w Skaryszewie, w asyście strażackiej przemaszerował pod remizę.

Tu na placu odbył się uroczysty apel połączony z przekazaniem nowego sztandaru.

Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Odechowie przedstawił Prezes dh Robert Kupidura, a odczytanie aktu nadania sztandaru zostało połączone z wbiciem gwoździ w pamiątkową tablicę przez fundatorów i zaproszonych gości. Jednostce nadany został również Złoty Znak Związku OSP RP.

Podczas uroczystości pożegnano również dotychczasowy sztandar, który służył strażakom od 1928 roku i jest najstarszym sztandarem w gminie Skaryszew.

Dowódcą uroczystości był dh Jacek Płusa, dowódcą pocztów sztandarowych był dh Piotr Rychlicki, Orkiestrą Dętą dyrygował kapelmistrz Tomasz Góźdź, a uroczystość poprowadził dyrektor MGOK Mirosław Sienkiewicz.

W uroczystości udział wzięli: Wiceprezes Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Zbigniew Gołąbek, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Prezes Związku OSP RP dh Paweł Tuzinek, Komendant Miejski PSP w Radomiu bryg. mgr inż. Paweł Frysztak, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st.bryg. mgr inż. Sławomir Podsiadły, Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Teresa Bartosiewicz, Członek Zarządu Powiatu Radomskiego Henryk Słomka oraz Radni Powiatowi: Mirosław Sinkiewicz i Zdzisław Mroczkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie Jan Jeżmański, Wiceprzewodniczący Rady Daniel Rogala oraz radni Danuta Zięba i Emil Budzyński, sekretarz MiG Skaryszew Iwona Kilianek, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Alina Kacperczyk oraz sołtys wsi Halina Słomka.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia zasłużonym strażakom.

HISTORIA JEDNOSTKI

Początki OSP Odechów sięgają maja 1917 roku kiedy to zostało zwołane założycielskie zebranie gromady Odechów. Głównymi inicjatorami założenia straży byli Jan Wrzeszczowski, Andrzej Zabrzuch i Franciszek Langier – ówczesny organista parafii Odechów. W wyniku ustaleń ten ostatni został pierwszym prezesem a Zarząd jednostki uzupełnili: Jan Wrzeszczowski – naczelnik, Andrzej Zabrzuch – zastępca naczelnika, Józef Ostrowski – skarbnik, Tomasz Kwiecień – gospodarz, Józef Piwoński – członek zarządu. Statut organizacji został zatwierdzony przez władze austriackie 17 listopada 1917 roku albowiem te tereny należały do zaboru austriackiego. Nowo powstała jednostka liczyła dwudziestu druhów i od razu przystąpiła do ćwiczeń. Mottem przewodnim pracy na rzecz pożarnictwa było „Bogu na chwałę, bliźnim na pożytek”.

W listopadzie 1925 roku OSP wydzierżawiła na 25 lat od jednego  z mieszkańców  Odechowa około 70 metrów kwadratowych ziemi na rzecz budowy drewnianej remizy. Po ukończeniu budowy mogło odbyć się uroczyste poświęcenie budynku oraz nadanie sztandaru dla jednostki, cała uroczystość miała miejsce 4 listopada 1928 roku. Aktu poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz parafii Odechów ksiądz Marcin Zarębowicz. W uroczystości wzięło udział liczne grono przedstawicieli władz OSP szczebla okręgowego oraz delegacje sąsiednich straży. Podczas ceremonii naczelnik Jan Wrzeszczowski złożył uroczyste ślubowanie w którym to przyrzekł „ (…) sumiennie wypełniać dobrowolnie przyjęte obowiązki, stać twardo i czynnie na posterunku służby publicznej, dzierżyć wysoko z honorem powierzony naszej pieczy Sztandar, ponad dymy pożogi, ponad partyjne i osobiste względy, ponad wszelkie zawieruchy społeczne, a nie opuszczać tego najwyższego godła do ostatniego tchu w piersiach (…).” Ufundowany wówczas sztandar służy jednostce do dziś i jest to najstarszy sztandar w gminie Skaryszew. Wybudowana remiza umożliwiała przechowywanie podstawowego sprzętu gaśniczego, w tym sikawek i wozu rekwizytowego, które niebawem pojawiły się na wyposażeniu jednostki. Konie, które były niezbędne to prowadzenia działań gaśniczych były dysponowane od członków straży czy też innych mieszkańców wsi. W tych latach jednostka aktywnie uczestniczyła w wielu uroczystościach, zawodach i ćwiczeniach organizowanych na szczeblu okręgu Radomskiego czy też gminnego. Starania i aktywność druhów z Odechowa zostały docenione w 1929 roku, kiedy to nasz naczelnik Jan Wrzeszczowski został wybrany jednym z dwóch zastępców członków Zarządu Związku Okręgowego Straży Pożarnych w Radomiu.
Jeśli chodzi o działania typowo ratowniczo-gaśnicze to  jak podają źródła, w owym okresie nasza staż brała udział w działaniach gaśniczych nie tylko na własnym podwórku, ale również w odleglejszych wsiach np. Dzierzkówek czy choćby w oddalonym o 8 km Kazimierzowie, co zważywszy na dostępne wówczas środki transportu wydaje się być osiągnięciem godnym uwagi. Bez wątpienia jest to dowodem tego, iż służba w straży była traktowana z niebywałą powagą i oddaniem. Warto odnotować iż druhowie z Odechowa brali udział w działaniach gaśniczych w potężnym pożarze w miejscowości Niedarczów w sierpniu 1933 roku kiedy to spaliło się 18 budynków. Od tego wydarzenia część wsi która wówczas uległa spaleniu do dziś potocznie nazywana jest Niedarczów Spalony.
Na początku lat 60-tych została wybudowana murowana remiza która z powodzeniem  służy jednostce do dziś. Budynek został wzniesiony w nowym miejscu gdzie znajduje się obecnie. Od tamtego czasu strażnica sukcesywnie przechodziła kolejne etapy odnowy i modernizacji, tj: wymiany okien, drzwi, podłogi, dachu, tynkowania, malowania, instalowania paneli ściennych, sufitowych, instalacji ogrzewania elektrycznego, ułożenia kostki brukowej na wjeździe etc.
Pierwszy samochód gaśniczy został przydzielony jednostce w 1971 roku, był to Star 25 który był na wyposażeniu do 1996 roku. Następnym wozem jakim dysponowała jednostka był Star 660 cysterna przystosowany do działań gaśniczych, jednakże nie spełniał on pokładanych w nim nadziei. Wreszcie w lipcu 2000 roku jednostka otrzymała  samochód Star 244 GBA 2,5/16 który do dziś jest na wyposażeniu. Całe wydarzenie miało dość uroczysta oprawę. Na tę okoliczność zaproszono wielu gości, odbyła się msza święta. Wówczas to uformowano i włączono do jednostki nowe pokolenie MDP – którego członkowie dziś stanowią trzon jednostki.
Jeśli chodzi o ludzi którzy tworzyli historię naszej straży oraz byli odpowiedzialni za jej działania i rozwój to na pierwszym miejscu należy wspomnieć założycieli, a w szczególności wieloletniego naczelnika Jana Wrzeszczowskiego, którego inicjatywa, oddanie i wysiłek wyznaczyły drogę jaką niesiony jest sztandar OSP Odechów przez niemal 100 lat. Nie wolno też zapominać o zwykłych szeregowych członkach staży – mieszkańcach Odechowa którzy mieli swój udział w przeprowadzeniu tej sztafety przez kolejne pokolenia. Nie sposób wymienić każdego z osobna albowiem na przestrzeni swego istnienia w każdym momencie jednostka liczyła około 30 druhów. Nie mniej jednak, począwszy od założenia naczelnikami byli: wspomniany wcześniej Jan Wrzeszczowski, Wacław Kwiecień, Kazimierz Ukleja, Marian Kowalczyk, Tomasz Kwiecień, Zygmunt Wólczyński, Stanisław Kupidura,  Andrzej Łagowski, Mieczysław Kupidura, Krzysztof Łagowski – obecnie. Odpowiednio prezesami byli m.in. następujący druhowie: Franciszek Langier, Adolf Karcz, Zygmunt Wólczyński, Jerzy Oleksiewicz, Jerzy Chalot, Mieczysław Kupidura, Robert Kupidura – obecnie.


Pamiątkowe zdjęcie z 1927 r. skupiające oficerów  Związku Okręgowego Straży Pożarnych w Radomiu. Na głównym planie prezes Związku Starosta Radomski Zygmunt Strzeszewski. W drugiej kolumnie od prawej pierwszy na górze Jan Wrzeszczowski –  naczelnik OSP Odechów. Tę funkcję sprawował przez ponad 50 lat.

Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszej uroczystości, jednocześnie dziękując za obecność na obchodach 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odechowie.

Ze strażackim pozdrowieniem
Robert Kupidura
Prezes OSP Odechów