Informacja ws. znaku Uwaga. Wyjazd STRAŻ

Jeśli Wasza Remiza OSP jest usytuowana przy drodze powiatowej a nie ma w pobliżu znaku Uwaga Wyjazd Straż ?
Powiat Radomski wychodzi naprzeciw. 💪💪👍👏
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu Pan Waldemar Trelka – starosta radomski zadeklarował pomoc w tej sprawie. 💪👍👏
Informację o brakach zbiera Druh Tomek Wróbel – Komendant Miejsko Gminny ZOSP PR w Iłży nr tel. 508277180