Informacja o zaplanowanych szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego na rok 2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, informuje o zaplanowanych szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego 2020 r.

Sprawę szkoleń z ramienia KM PSP w Radomiu prowadzi kpt. Piotr Chłopicki.