Ważne informacje

Informacja o zaplanowanych szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego na rok 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, informuje o zaplanowanych szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego 2018 r wg „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z dnia 17 listopada 2015r.”

Rodzaj szkolenia Data szkolenia
rozpoczęcie zakończenie
szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 2018-02-03 2018-03-24
2018-04-28 2018-06-23
2018-09-15 2018-11-03
2018-10-27 2018-12-12
szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 2018-03-17 2018-03-25
2018-09-01 2018-09-09
szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 2018-06-02 2018-06-10
2018-06-16 2018-06-24
szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP) 2018-04-07 2018-04-15
2018-05-12 2018-05-20
2018-10-06 2018-10-14
szkolenie naczelników OSP marzec, październik
szkolenie komendantów gminnych OSP grudzień
szkolenie z zakresu współpracy z LPR wg. terminów KW
szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach wrzesień

 

1. Szkolenie podstawowe

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekraczalne 65 lat.

2. Szkolenie Ratownictwa Technicznego

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekraczalne 65 lat.

3. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP)

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekraczalne 65 lat;
 • minimum 3 letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu szkolenia z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2006 roku”
 • zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP.

4. Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekraczalne 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat.B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu szkolenia z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 r.

5. Szkolenie naczelników OSP

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

 • wiek – nie przekraczalne 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat.B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg. programu szkolenia z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 r.

Zajęcia prowadzone będą w systemie weekendowym w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych. W związku z powyższym informujemy, że wymagane dokumenty należy składać w Wydziale Operacyjnym KM PSP w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed rozpoczęciem przedmiotowego szkolenia.  O zakwalifikowaniu członka OSP na szkolenie decydował będzie Wydział Operacyjny na podstawie bieżąco prowadzonej analizy stanu wyszkolenia OSP jak również kolejności składanych kart skierowań. Informacje o szkoleniach oraz wzory kart skierowań dostępne są na stronie www.straz.radom.pl w zakładce OSP lub na stronie www.zosp.radom.pl w zakładce Druki do pobrania.