Aktualności

III Powiatowe Spotkanie Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego

29 sierpnia 2020 roku w Pałacu Domaniowskim odbyło się III Powiatowe Spotkanie Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął: Starosta Radomski pan Waldemar Trelka. Organizatorami spotkania byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu oraz Powiatowa Rada Opiekunów MDP powiatu radomskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 14 Jednostek OSP: OSP Gózd, OSP Jedlnia-Letnisko, OSP Kiedrzyn, OSP Klwatka Królewska, OSP Kuczki-Kolonia, OSP Makowiec, OSP Skaryszew, OSP Zalesice, OSP Wierzbica-Kolonia, OSP Strzałków, OSP Przytyk, OSP Mąkosy Stare, OSP Wielogóra.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek.

W spotkaniu poruszane były tematy dotyczące bezpieczeństwa oraz atrakcji podczas zbiórek MDP, prezentacji platformy do prowadzenie zbiórek on-line oraz przedstawienie programów grantowych, z których skorzystać mogą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Prelekcje przygotowali: Kamil Wnukowski i Michał Wnukowski z OSP Wierzbica Kolonia, Marcin Mąkosa z OSP Mąkosy Stare oraz Agata Tkaczyk z OSP Gózd.
Dziękujemy za czynne uczestnictwo w dyskusji przez obecnych na spotkaniu. Takie było zamierzenie i udało się go osiągnąć.
Ostatnim punktem spotkania był pokaz z ratownictwa wodnego oraz użytkowanie podręcznego i ciężkiego sprzętu ratownictwa wodnego w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku i ratowników z Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach współpracy .

Zdjęcia: dh Rafał Chojnacki OSP Kiedrzyn