Finał eliminacji powiatowych – OTWP 2022

12 marca 2022 w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko odbyły się eliminacje do XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu we współpracy z Miastem i Gminą Jedlnia-Letnisko, RDLP w Radomiu, Nadleśnictwem Radom i Komendą Miejską PSP w Radomiu pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego.

Turniej Wiedzy Pożarniczej jest jedyną, konsekwentnie prowadzoną akcją prewencyjno-edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa na terenie całego kraju adresowaną do dzieci i młodzieży. To również naturalny sposób na promowanie wśród nich zawodu strażaka-ratownika oraz postaw prospołecznych.

Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Wśród gości zaproszonych byli: Waldemar Trelka – Starosta Powiatu Radomskiego, bryg. Paweł Fliszkiewicz Komendant Miejski PSP w Radomiu, bryg. Bartosz Musiał –  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, Adam Sosnowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom, Piotr Leśnowolski – Burmistrz Miasta i Gminy Jedlnia-Letnisk oraz Prezesi Gminni i Miejsko-Gminni z terenu powiatu radomskiego. Nad prawidłowym przebiegiem Eliminacji czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – kpt. Dominik Szymczyk, Sekretarz – dh Agata Tkaczyk, członkowie: kpt. Piotr Chłopicki, dh Jerzy Garczyński, starszy specjalista Karol Podsiadło i mł. ogn. Paweł Rutkowski.

W turnieju uczestniczyło łącznie 21 uczniów rywalizujących w 3 grupach:

 • grupa I: szkoły podstawowe klasy I – IV – 4
 • grupa II: szkoły podstawowe klasy V – VIII  – 9
 • grupa III: szkoły ponadpodstawowe – 8

Klasyfikacja laureatów eliminacji OTWP przedstawiała się następująco:

I grupa

 1. Aleksander Szcześniak – PSP w Suskowoli                           
 2. Kamil Gajos – MDP OSP Makowiec
 3. Mateusz Zawisza  – PSP im. St. Żeromskiego w Wierzbicy      

II grupa

 1. Natalia Pasek – PSP nr 2 w Pionkach
 2. Julia Wójcicka – PSP nr 4 w Radomiu
 3. Nina Wolska – PSP Jaroszki

III grupa

 1. Szymon Marczak – III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu 
 2. Cezary Rębiś – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
 3. Tomasz Pająk – Szkoły ZDZ w Radomiu                

            Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Miasto i Gmina Jedlnia Letnisko. Organizatorzy zapewnili również drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, jak również ciepły posiłek.

Gratulujemy laureatom, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Pragniemy również wyrazić naszą wielką wdzięczność instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają naszą szczytną ideę upowszechniania zasad bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, jak i w przyszłej karierze zawodowej naszych najmłodszych członków społeczności. Dziękuję gospodarzom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za olbrzymia pomoc i przychylność w celu realizacji przedsięwzięcia. Dziękujemy Panu Staroście Radomskiemu, Radzie Powiatu, Dyrektorowi RDLP w Radomiu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Radom,  Komendantowi Miejskiemu PSP w Radomiu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy  Jedlnia Letnisko za ufundowanie nagród.

Foto.: dh Rafał Chojnacki
Tekst: dh Agata Tkaczyk