Dotacje MSW

Szanowni Druhny i Druhowie,

W związku z rozpoczęciem procesu udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, bardzo proszę Druhów o przegląd asortymentu i ustalenie potrzeb zakupowych.

W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana kwota dotacji przez jednostkę OSP powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlając rzeczywisty koszty. Wskazanym jest aby, udzielenie dotacji uwarunkowane było zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków z innych źródeł.

W ramach kwoty na wydatki inwestycyjne przewiduje się zakup nowego sprzętu, zgodnie z zatwierdzonym zakresem przedmiotowym, o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł.

Przypominam że warunkiem ubiegania się o dotację jest:

– posiadanie aktualnego KRS,

– własnego konta bankowego,

– posiadanie książki inwentarzowej.

Poniżej zamieszczamy całościowy zakres. Po kliknięciu można otworzyć, bądź pobrać:

Wykaz sprzętu na zakupy z dotacji MSWiA 2019

Wniosek o udzielenie dotacji na zakup asortymentu

Powyżej dołączamy wzór wniosku, który można wypełnić i przesłać skan na adres e-mail: mgierczak@straz.radom.pl

Sprawę prowadzi: st.kpt. Marcin Gierczak, e-mail: mgierczak@straz.radom.pl.

UWAGA: WNIOSKI DOSTARCZAMY MAKSYMALNIE DO 14 MAJA 2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.