Aktualności

Dofinansowanie w roku 2020 dla jednostek OSP powiatu radomskiego – część pierwsza

W 2020 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 500 tys. zł, dla 5 jednostek OSP z powiatu radomskiego, na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowanie otrzymali:
🚒 OSP Czarna,
🚒 OSP Jedlnia – Letnisko,
🚒 OSP Taczów,
🚒 OSP Strzałków,
🚒 OSP Wielogóra.
Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, to nie jedyna pomoc, jaką w poprzednim roku otrzymali strażacy ochotnicy.
Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył także 90 tys. zł na remonty strażnic OSP w powiecie radomskim. Środki trafiły do 7 jednostek OSP.
W związku z wybuchem pandemii COVID-19 Samorząd Mazowsza doposażył mazowieckich strażaków w środki ochrony osobistej m.in. maseczki, rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne oraz płyny do dezynfekcji.  Do powiatu radomskiego trafił sprzęt o wartości ponad 400 tys. zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w pomoc, jak również dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego, że zauważa problemy druhów. 🥰 ❤️❤️