Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. “2023-NZ-1- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości […]

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz “Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 111/382/23 z 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o […]

Druhowie dla Nikosia

9-latek z Radomia walczy z nowotworem. Wciąż zbierane są środki na jego kosztowne leczenie, ale do zebrania całej kwoty jeszcze daleko. Wspomóc Nikodema postanowili druhowie, organizując akcję w mediach społecznościowych. Aby wspomóc małego pacjenta w […]