Aktualności

Ankieta dla OSP wpisanych do KSRG woj. mazowieckiego dot. przekazanych zestawów środków OI niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

W porozumieniu z KZPT została opracowana ankieta, która ma na celu zebranie informacji dotyczących efektów przedsięwzięcia, dot. potrzeb zaopatrzeniowych strażaków w ochrony osobiste a zrealizowane przez Urząd Marszałkowski wspólnie ze Związkiem OSP RP.

Prosimy, OSP wpisane do KSRG woj. mazowieckiego, o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie:

https://www.webankieta.pl/ankieta/544998/zestaw-soi-niezbednych-do-przeciwdzialania-covid-19-dla-osp-wpisanych-do-ksrg-woj-mazowieckiego.html

W ostatniej pozycji ankiety, należy wpisać dane OSP,nie są one programowo powiązane z treścią wypełnionej ankiety a mają służyć jedynie informacji, które OSP już wypełniły tę ankietę a które jeszcze nie.

Na końcu należy kliknąć w okienko – WYŚLIJ.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety.