OTWP

Terminy eliminacji w 2019 roku:

  • eliminacje gminne do 06 marca 2019
  • eliminacje powiatowe do 15 marca 2019

UWAGA!

Na szczeblu gminnym, miejskim i miejsko-gminnym za zorganizowanie eliminacji odpowiada odpowiednio Zarząd Oddziału Gminnego, Miejskiego lub Miejsko-Gminnego danej gminy bądź miasta. Zarząd przekazuje informacje szkołom oraz Jednostkom OSP o terminie i miejscu eliminacji gminnych, miejskich oraz miejsko-gminnych. Z eliminacji gminnych, miejskich i miejsko-gminnych do dalszego etapu przechodzi tylko po 3 osoby z każdej grupy wiekowej. Nie rozróżnia się eliminacji gminnych dla szkół oraz eliminacji gminnych dla OSP. Występują wspólne eliminacje gminne.

Eliminacje miejskie dla wszystkich szkół z miasta Radom przeprowadza Zarząd OSP Miasta Radom, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje gminne/miejsko-gminne dla wszystkich szkół z terenu Gmin powiatu radomskiego przeprowadzają Zarządy Gminne/Miejsko-Gminne ZOSP RP, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy  wiekowej.

W eliminacjach uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy III;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych należy przesłać w terminie do dnia 8 marca 2019 roku na adres Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu ul. Traugutta 57 lub na e-mail: kontakt@zosp.radom.pl. Karta zgłoszeń powinna być wypełniona drukowanymi literami bądź na komputerze.

Podobnie jak w latach poprzednich eliminacjom powiatowym OTWP towarzyszyć będzie Konkurs Plastyczny pt. „Zapobiegamy Pożarom” rozstrzygany w trzech analogicznych grupach wiekowych. Konkursowe prace, w dowolnej technice, opisane na odwrocie (metryczka do pobrania, którą należy umieścić na rewersie pracy znajduje się poniżej) należy dostarczyć osobiście lub przez pocztę do sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Traugutta 57 w terminie do 6 marca 2019 roku. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace wykonane przez kilka osób lub przy pomocy innych osób oraz prace niezgodne z tematem nie będą oceniane.
Ważne! Każdy uczestnik musi wraz z pracą dostarczyć wypełnioną oraz podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 16 marca 2019 roku. Rejestracja uczestników eliminacji odbywać się będzie do godz. 930, a rozpoczęcie eliminacji pisemnych nastąpi o godz. 1000.
Ważne! W dniu eliminacji powiatowych, należy dostarczyć wypełnioną oraz podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisanej klauzuli wyklucza uczestnika z OTWP!!

Przykładowe zestawy pytań:

Regulamin Turnieju OTWP

OTWP – Protokół

OTWP – Karta uczestnika

OTWP – Oświadczenie

OTWP – Metryczka pracy na konkurs plastyczny

OTWP – Klauzula zgody na przetwarzanie danych