Zarząd Powiatowy w Radomiu

W skład Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu weszli:

 1. Dh Paweł Tuzinek
 2. Dh Mirosław Ślifirczyk
 3. Dh Grzegorz Zawisza
 4. Dh Tomasz Kęska
 5. Dh Marian Kruszewski
 6. Dh Rafał Rajkowski
 7. Paweł Frysztak
 8. Dh Konrad Frysztak
 9. Dh ks. Krzysztof Chodowicz
 10. Dh Jerzy Garczyński
 11. Dh Andrzej Szczych
 12. Dh Tomasz Siczek
 13. Dh Wojciech Wrzecion
 14. Dh Marcin Suligowski
 15. Dh Krzysztof Grzyb
 16. Dh Paweł Mikołajczyk
 17. Dh Jerzy Przybyłowski
 18. Dh Zbigniew Marciniak
 19. Dh Jan Wasiak
 20. Dh Marek Karolak
 21. Dh Jerzy Mróz
 22. Dh Marek Łuszczek
 23. Dh Andrzej Fiołna
 24. Dh Robert Kupidura
 25. Dh Andrzej Kapusta
 26. Dh Krzysztof Wilk
 27. Dh Wojciech Walczak
 28. Dh Marian Górecki
 29. Dh Sylwester Podymniak
 30. Dh Mieczysław Pisarek
 31. Dh Piotr Łyżwa
 32. Dh Grzegorz Majchrzak

 

Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału powiatowego,
 5. zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 6. ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 7. wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału wojewódzkiego i odwoływanie ich,
 8. podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
 9. podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.