Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu

Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu działa w składzie:

 1. Prezes – dh Paweł Tuzinek
 2. V-ce Prezes – dh Mirosław Ślifirczyk
 3. V-ce Prezes – dh Grzegorz Zawisza
 4. Skarbnik – dh Tomasz Kęska
 5. Sekretarz – dh Marian Kruszewski
 6. Dh Tomasz Siczek
 7. Dh Wojciech Wrzecion
 8. Dh Andrzej Szczych
 9. Paweł Frysztak
 10. Dh Marcin Suligowski
 11. Dh Jerzy Garczyński
 12. Dh Konrad Frysztak
 13. Dh Krzysztof Grzyb
 14. Dh Paweł Mikołajczyk
 15. Dh Jerzy Przybyłowski
 16. Dh Rafał Rajkowski
 17. Dh Zbigniew Marciniak

 

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
 2. nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
 4. uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 5. rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
 6. inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
 7. przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.