Plan pracy Zarządu – 2018

KALENDARZ PRACY I INICJATYW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W RADOMIU na 2018 rok

 
Zadania Miejsce realizacji Odpowiedzialny
Styczeń
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Jednostki OSP
Odprawa operacyjna dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników OSP Remiza OSP Jedlińsk KM PSP w Radomiu/
Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Jedlińsku
Luty
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
II Halowy Turniej w piłkę halową Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu radomskiego Szkoła Podstawowa w Skaryszewie Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Skaryszewie
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Zarządy Gminne ZOSP/
Jednostki OSP
Marzec
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP /
Zarządy OSP
Eliminacje Powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” RDLP Jedlnia Letnisko Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
KM PSP w Radomiu
Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Zapobiegamy Pożarom” RDLP Jedlnia Letnisko Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
KM PSP w Radomiu
Strażacka Zbiórka Krwi Skaryszew Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Skaryszewie
Akcja „Wielkanocne Anioły” Powiat Radomski Jednostki OSP
Kwiecień
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu OSP Jedlnia Letnisko Zarząd Oddziału Gminnego w Jedlni Letnisko
Maj
Powiatowy Dzień Strażaka Radom Prezydium Zarządu/
KM PSP w Radomiu
Strażacka Zbiórka Krwi Wierzbica Zarząd Oddziału Gminnego w Wierzbicy
Czerwiec
I Powiatowe Spotkanie Opiekunów i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Pionki/ Ośrodek Szkolenia Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w Pionkach
IV Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym Drużyn OSP powiatu radomskiego Domaniów gm. Przytyk Komisja ds. Operacyjnych
i Szkoleniowych ZOSP RP
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Przytyku
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu JRG nr 2 w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Lipiec
Akcja Letnia
Sierpień
Powiatowy Przegląd Kronik oraz Spotkanie kronikarzy i kandydatów na kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego Dąbrówka Podłężna Komisja ds. Tradycji i Historii/
Zarząd Oddziału Gminnego w Zakrzewie
Pielgrzymka służb mundurowych do Częstochowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
I Powiatowy Turniej Drużyn OSP w piłkę nożną Gózd/Kuczki Kolonia Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Goździe
Wrzesień
I Powiatowy Konkurs Fotograficzny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Nasza Straż Pożarna” Radom Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP
w Radomiu
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Strażacka Zbiórka Krwi Kowala Zarząd Oddziału Gminnego w Kowali
Powiatowe Ćwiczenia Jednostek OSP z powiatu radomskiego Jastrzębia KM PSP w Radomiu/
Komisja ds. Operacyjnych
i Szkoleniowych ZOSP RP
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Jastrzębi
Październik
Powiatowe seminarium dla działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego Starostwo Powiatowe
w Radomiu
Komisja ds. Działalności Finansowej i Organizacyjnej oraz Spraw Statutowych
i Współpracy z Samorządami
I Halowy Turniej Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Szkoła Podstawowa w Wolanowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Wolanowie
Powiatowe Spotkanie Druhów-Seniorów

Koncert inaugurujący obchody100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – koncert Orkiestry OSP

Sala koncertowa Ośrodka Kultury
w Iłży
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w Iłży
Listopad
Wydanie monografii pt.: „Strażacy Świętego Floriana Powiatu Radomskiego” Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Powiat Radomski Zarządy Gminne ZOSP/ Zarządy OSP
Grudzień
 

I Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym drużyn MDP

 

Radom Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP
w Radomiu/OSP Radom
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego (przed Posiedzeniem Zarządu)

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Spotkanie opłatkowe Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP
Akcja „Paczka dla Bohatera” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP