Plan pracy Zarządu

KALENDARZ PRACY I INICJATYW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W RADOMIU na 2019 rok

 
Zadania Miejsce realizacji Odpowiedzialny
Styczeń
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Jednostki OSP
Luty
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP/
Zarządy OSP
Odprawa operacyjna dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników OSP Remiza OSP Gózd KM PSP w Radomiu/
Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Goździe
III Halowy Turniej w piłkę halową Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu radomskiego Szkoła Podstawowa w Wolanowie Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP
w Radomiu/
Zarząd Oddziału Gminnego w Wolanowie
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat radomski Zarządy Gminne ZOSP/
Jednostki OSP
Marzec
Zebrania sprawozdawcze Remizy OSP Zarządy Gminne ZOSP /
Zarządy OSP
Wyskakane Mistrzostwa MDP  Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Eliminacje Powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” RDLP Jedlnia Letnisko Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
KM PSP w Radomiu
Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Zapobiegamy Pożarom” RDLP Jedlnia Letnisko Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
KM PSP w Radomiu
Akcja „Wielkanocne Anioły” Powiat Radomski Jednostki OSP
Kwiecień
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu OSP Wierzbica Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu/ Zarząd Oddziału Gminnego w Wierzbicy
Maj
Powiatowy Dzień Strażaka Radom Prezydium Zarządu/
KM PSP w Radomiu
Strażacka Zbiórka Krwi Kowala Zarząd Oddziału Gminnego w Kowali
I Powiatowe Spotkanie Druhów-Seniorów Dąbrówka Podłężna Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu/Zarząd Oddziału Gminnego w Zakrzewie
Czerwiec
II Powiatowe Spotkanie Opiekunów i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Iłża/Marcule Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Oddziału Miejsko Gminnego w Iłży
Lipiec
Akcja Letnia
Warsztaty z Ratownictwa Medycznego Jedlnia-Letnisko Komisja ds. Operacyjnych i Szkoleniowych ZOSP RP w Radomiu/Zarząd Oddziału Gminnego w Jedlni-Letnisko
II Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Strażaków z Powiatu Radomskiego Kosów OSP Radom
Sierpień
Powiatowy Przegląd Kronik oraz Spotkanie kronikarzy i kandydatów na kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego Jedlińsk Komisja ds. Tradycji i Historii/
Zarząd Oddziału Gminnego w Jedlińsku
Pielgrzymka służb mundurowych do Częstochowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
I Powiatowy Turniej Drużyn OSP w piłkę nożną Skaryszew Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu/
Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w Skaryszewie
Wrzesień
II Powiatowy Konkurs Fotograficzny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Nasza Straż Pożarna” Radom Komisja ds. Młodzieży, Działalności kulturalno-oświatowej i sportu ZOSP w Radomiu
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego KM PSP Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Powiatowe Ćwiczenia Jednostek OSP z powiatu radomskiego Jastrzębia KM PSP w Radomiu/
Komisja ds. Operacyjnych
i Szkoleniowych ZOSP RP
w Radomiu/ Zarząd Oddziału Gminnego w Jastrzębi
Październik
Powiatowe seminarium dla działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu radomskiego Starostwo Powiatowe
w Radomiu
Komisja ds. Działalności Finansowej i Organizacyjnej oraz Spraw Statutowych
i Współpracy z Samorządami
Gala podsumowująca konkurs Strażak Roku 2019, OSP Roku 2019 Sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu JRG nr 2 w Radomiu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu
Listopad
Wydanie monografii pt.: „Strażacy Świętego Floriana Powiatu Radomskiego” Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Powiat Radomski Zarządy Gminne ZOSP/ Zarządy OSP
Grudzień
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego (przed Posiedzeniem Zarządu)

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Spotkanie opłatkowe Radom Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu
Kampania „Czad – obudź czujność” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP
Akcja „Paczka dla Bohatera” Powiat Radomski Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
w Radomiu/
Jednostki OSP