Zaproszenie na Spotkanie Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu wraz z Powiatową Radą Opiekunów MDP Powiatu Radomskiego zaprasza opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radomskiego do wzięcia udziału w  Powiatowym Spotkaniu Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Spotkanie planowane jest w terminie 22.08.2020 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane są  do 13.08.2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl. Z każdej MDP może zgłosić się maksymalnie 2 opiekunów. W mailu należy podać:

  • nazwę MDP;
  • imię i nazwisko opiekunów;
  • numer telefonu.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu radomskiego. Jednostki OSP, które nie mają Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a chciały by uczestniczyć w spotkaniu, również zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału.

Kontakt w sprawie spotkania:

  • dh Agata Tkaczyk – Przewodnicząca Powiatowej Rady Opiekunów MDP Powiatu Radomskiego, tel. 605-316-901, e-mail: kontakt@zosp.radom.pl