Powiatowa Rada Opiekunów MDP Powiatu radomskiego

3 lipca 2020 roku zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Opiekunów MDP Powiatu radomskiego.
Rada powstała, aby w szczególności integrować i angażować opiekunów i młodzież powiatu radomskiego w życie społeczne oraz upowszechnienie idei ochrony przeciwpożarowej wśród młodych ludzi. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Poruszano ważne sprawy dotyczące działalności Rady. Uczestnicy spotkania omówili cele i działania Rady oraz sposób ich realizacji, m.in.: inicjowanie działań dotyczących młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie radomskim, czy też organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i spotkań Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Koordynatorem projektu, jak również przewodnicząca została dh Agata Tkaczyk. Gratulujemy.

Podczas spotkania widać było ogromne zaangażowanie w sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i w rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu radomskiego. Mnóstwo pomysłów, które zapewne niebawem będziemy realizować.
W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz opiekunowie MDP z jednostek:

  • OSP Dzierzkówek Stary – dh Barbara Sieczkowska
  • OSP Gózd – dh Artur Marczykowski,
  • OSP Kiedrzyn – dh Rafal Chojnacki,
  • OSP Pionki – dh Szymon Jaworski,
  • OSP Wierzbica-Kolonia – dh Kamil Wnukowski,
  • OSP Zalesice – dh Przemek Piskorz,
  • OSP Skaryszew,
  • OSP Mąkosy Stare.

Zapraszamy wszystkich chętnych opiekunów do wzięcia udziału w projekcie Powiatowa Rada Opiekunów MDP powiatu radomskiego. Wszelkich informacji można uzyskać u koordynatora projektu dh Agaty Tkaczyk tel. 605-316-901.