Spotkanie Powiatowego Klubu Kronikarza OSP Powiatu radomskiego

17 czerwca 2020 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi odbyło się Spotkanie Powiatowego Klubu Kronikarza OSP Powiatu radomskiego.

Uczestnicy spotkania omówili Regulamin Klubu, który przygotowała Koordynator Projektu – Przewodnicząca Klubu druhna Elżbieta Malecińska. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, poruszano ważne sprawy dotyczące działalności klubu oraz propagowania historii działalności ochotniczego pożarnictwa, jak również omawiano opracowanie biogramów znanych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczy związkowych powiatu radomskiego. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek.