Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa w terminie od 18 czerwca 2020 r. do wyczerpania alokacji.

Dokumenty dostępne są w Ofercie Finansowania pod adresem:
http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2020-nz-3-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych/?fbclid=IwAR2hUzufk9xkOG6d3afJCIlsa7VfDXAjwKt52zPnoQBG6kph9oSCOfXJ1dI