Dofinansowanie od Samorządu Mazowsza

Samorząd Mazowsza przeznacza 7 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Można już składać wnioski.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, w łącznej kwocie 7 mln. zł.

Pomoc skierowana będzie do gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie z innych źródeł finansowania i ma na celu zarówno podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu oraz wsparcie już nadszarpniętych budżetów gmin/miast z powodu epidemii. Samorząd Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie gminy, których jednostki OSP uzyskały dofinansowanie z budżetu Państwa, dające gwarancję zrealizowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, tak ważnych dla bezpieczeństwa obywateli Mazowsza. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie wynosić do 100 tys. zł.

Wnioski można składać w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty, e PUAP lub osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-samochód”), na formularzu wniosku do pobrania. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w opisie zadania z możliwością jego pobrania.

Wszelkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie mazovia.pl – TUTAJ.

Źródło: mazovia.pl