Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP w okresie występowania koronawirusa w Polsce

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 125/24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp.

W zakresie rekomendacji jest także poddanie ocenie przez władze OSP zasadności zwoływania w tym okresie walnych zebrań członków OSP.

Władze Związku sugerują, by zarządy poszczególnych OSP, w których nie odbyły się dotąd sprawozdawcze walne zebrania członków, po dokonaniu oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie ich gminy, podjęły decyzje co do terminów zwołania tych zebrań.

Tradycyjny i coroczny termin do którego należy przeprowadzić walne zebranie członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe to 30 czerwca.

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r. Uczynione to zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570). Tak więc walne zebranie członków OSP zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2019 może się odbyć do 30 września 2020 r.

Zarządy OSP oraz Zarządy Gminne i Miejsko-Gminne proszę o podjęcie działań i informację w tej sprawie.Proszę o podjęcie decyzji.

ze strażackim pozdrowieniem,
Paweł Tuzinek
Prezes Zarządu