Dotacje z MSWiA dla OSP spoza KSRG w 2020 r.

Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA na rok 2020 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie należących do systemu KSRG.

 

W związku z poleceniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dot. potrzeb jednostek OSP nie włączonych do KSRG w zakresie doposażenia m.in. w sprzęt ratowniczy, odzież ochronną lub remonty strażnic, Komenda Miejska PSP w Radomiu informuje, o możliwości złożenia wniosków – potrzeb w zakresie przedmiotowej dotacji.

Z uwagi na trwającą na terenie Polski pandemię koronawirusa, wnioski zawierające potrzeby wraz z szacunkowym kosztem, zbierają od zainteresowanych jednostek OSP wyłącznie Prezesi lub Komendanci Gminni ZOSP RP, po czym składają je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2020 r. do godziny 11:00 tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: logistyka@straz.radom.pl lub mgierczak@straz.radom.pl


UWAGA !!! Przy składaniu wniosków obowiązują zasady jak w przypadku lat ubiegłych tj.

  • aktualny KRS
  • aktualny oraz indywidualny rachunek bankowy jednostki OSP


UWAGA !!! Przy składaniu wniosków prosimy o rozważną i rzetelną ANALIZĘ POTRZEB !!!

WAŻNE! Prosimy zapoznać się z trybem i zasadami udzielania dotacji:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2020 roku.