Dotacja KSRG w 2020r.

W związku z poleceniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dot. potrzeb jednostek OSP włączonych do KSRG w zakresie doposażenia m.in. w sprzęt ratowniczy o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł lub remonty strażnic, Komenda Miejska PSP w Radomiu informuje, o możliwości złożenia wniosków – potrzeb w zakresie przedmiotowej dotacji.

Z uwagi na trwającą na terenie Polski pandemię koronawirusa, wnioski zawierające potrzeby TYLKO I WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW STRAŻNIC wraz z szacunkowym kosztem, zainteresowane jednostek OSP składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2020 r. do godziny 9:00 tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgierczak@straz.radom.pl.

Źródło: KM PSP w Radomiu

 

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włączonych do systemu KSRG na rok 2020.

Wnioski  należy składać na wniosku zgodnym ze wzorem: