Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od 29 kwietnia 2020 r. do wyczerpania alokacji.

Dokumenty do pobrania ze strony: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2020-nz-1-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-poprzez-aktywowanie-i-doposazanie-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych/?fbclid=IwAR2xyXBLGs3NSpQjQ5YI35jk2Zk8WPizVxr4i9O28xNUik7ByFsQ9O9jlTE

Źródło: WFOŚiGW