Materiały szkoleniowe w ramach „Doskonalenia umiejętności zabezpieczenia się przed zakażeniem”

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP oraz z polecenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie poleceń i wytycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2, Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym uczestniczą między innymi w działaniach związanych z dostarczeniem żywności, leków i materiałów dezynfekujących dla osób, które są objęte kwarantanną.

W następstwie tego Komenda Miejska PSP w Radomiu zwraca się z prośbą o zapoznanie się z materiałem szkoleniowym w ramach „Doskonalenia umiejętności zabezpieczenia się przed zakażeniem”.

Proszę, Naczelników wszystkich jednostek OSP w powiecie, o przeprowadzenie szkolenia dla Druhów uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub wyznaczonych do działań pomocowych związanych z pomocą osób na kwarantannie.

ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
dh Paweł Tuzinek

Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM

Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM

Instruktaż zdejmowania ubrania przez ratowników dekontaminujących

Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem i maseczki FFP3