Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

Prezydium ZG ZOSP RP 10 marca br. przyjęło uchwałę w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na z  agrożenie epidemio-logiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w której postanawia m.in.:
– odwołać posiedzenia władz ZOSP RP i jego oddziałów,
– odwołać wszelkie imprezy masowe, konkursy, turnieje itp.,
– zarekomendować ochotniczym strażom pożarnym podjęcie analogicznych działań.