Informacja nt. Słownika Biograficznego Zasłużonych Strażaków Ziemi Radomskiej

W dniach 8-9 września 2021 r. obchodzić będziemy Ogólnopolski Jubileusz 100-rocznicy utworzenia Związku OSP RP. Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu podjęło Uchwałę 14/2019 z 24 października 2019 . w sprawie opracowania Słownika Biograficznego Zasłużonych Strażaków Ziemi Radomskiej.

Corocznie uzupełniany słownik, będzie prezentowany na stronie internetowej ZOP ZOSP RP w Radomiu.

Najwybitniejsi działacze pożarnictwa o szczególnych zasługach dla ochrony przeciwpożarowej ziemi radomskiej, znajdą się na stronach Słownika Biograficznego Polskich Strażaków, który będzie wydany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.

W związku z powyższym, zwracamy się do Druhów Prezesów i Kronikarzy wszystkich jednostek OSP powiatu radomskiego o nadesłanie w terminie do 30 czerwca 2020 r. minimum jednego biogramu (życiorysu) działacza Waszej jednostki, o największych dla niej z Waszego środowiska zasługach.

Dla ułatwienia opracowania biogramów w załączaniu udostępniamy Uchwałę nr 14/2019 Prezydium ZOP ZOSP RP w Radomiu z dn. 24.10.2019 r. oraz artykuł “Tworzymy Słownik Biograficzny Polskich Strażaków”.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie opracowania biogramów udziela dh Andrzej Szczych Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Radomiu, tel. 600-052-125.

Słownik Biograficzny Polskich Strażaków

Uchwała Prezydium