Informacja w sprawie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z pismem D/292/2020 z dnia 10 marca 2020 roku ZG ZOSP RP w Warszawie w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, na swoim posiedzeniu w dniu 11.03.2020 r., podjęło Uchwałę w pełni stosującą się niżej wymienionym w piśmie zaleceniom.

W następstwie tego, prosimy Ochotnicze Straże Pożarne powiatu radomskiego o stosowanie się do n/w zaleceń.