Narada Prezesów i Naczelników OSP z terenu powiatu radomskiego – Pionki 2020

07 lutego 2020 roku w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się narada Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego i miasta Radom, w której uczestniczyli: Komendant Miejski PSP w Radomiu st. bryg. Marek Krassowaski, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu bryg. Paweł Tuzinek, Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, Wójt Gminy Jastrzębia Pan Wojciech Ćwierz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pan Robert Faryna, Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, przedstawiciele jednostek OSP powiatu radomskiego oraz pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Podczas spotkania przedstawiono m. in. następujące tematy:

  • Analizę statystyczną zdarzeń za 2019 rok,
  • Analizę skuteczności prowadzonych działań ratowniczych oraz czasów operacyjnych przy zdarzeniach,
  • Stan wyszkolenia pożarniczego jednostek OSP wraz z planem szkoleń na rok 2020,
  • Dofinansowanie jednostek OSP w ramach dotacji przeznaczonych dla jednostek OSP włączonych do KSRG, ze środków MSWiA oraz dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019,
  • Zakupy bieżące i inwestycyjne od 2019 roku,
  • Konserwacja oraz obsługa sprzętu ODO,
  • Analiza działań przy  pożarze składowiska odpadów w Pionkach,
  • Inicjatywy podejmowane przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Radomiu w roku 2019,
  • Reprezentowanie przez druhów i druhny OSP poza powiatem,
  • Plan pracy Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu na 2020 r.

Całe spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Zdjęcia: dh Agata Tkaczyk

« 1 z 2 »