Konkurs plastyczny pt. “Zapobiegamy Pożarom”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zapobiegamy Pożarom” rozstrzyganym w czterech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas 0 – III;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI
  • III grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII;
  • IV grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkursowe prace, w dowolnej technice, opisane na odwrocie (metryczka do pobrania, którą należy umieścić na rewersie pracy znajduje się poniżej) należy dostarczyć osobiście lub przez pocztę do sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Traugutta 57 w terminie do 4 marca 2020 roku.

Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace wykonane przez kilka osób lub przy pomocy innych osób oraz prace niezgodne z tematem nie będą oceniane.
Ważne! Każdy uczestnik musi wraz z pracą dostarczyć wypełnioną oraz podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda szkoła może zgłosić max. po 3 prace z każdej grupy wiekowej.

Rozdanie nagród w Konkursie Plastycznym planujemy 21 marca 2020 r.

Metryczka pracy na konkurs plastyczny

Klauzula zgody na przetwarzanie danych