Zmiany w recertyfikacjach uprawnień KPP

Od dnia 31 grudnia 2019 roku w życie weszły NOWE przepisy dotyczące kursów i egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.
W związku z tą zmiana do egzaminu można przystąpić w czasie ostatnich trzech miesięcy ważności uprawnień, ani dzień wcześniej, ani dzień później. Jeśli zaświadczenie straci ważność lub będzie ważne mniej niż 3 miesiące to nie można podejść do egzaminu recertyfikacyjnego i należy ukończyć ponownie pełny  kurs KPP.

Kolejną ważną informacją jest, iż w dalszym ciągu sam kurs, zgodnie z ustawą o PRM mogą zrobić osoby niezatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem lub niepełniace w nich służby, lub nie będące ich członkiem lecz zgodnie z nowym rozporządzeniem MZ nie mogą one przystąpić do recertyfikacji. Po upływie trzech lat od wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu KPP taka osoba musi odbyć nowy pełny kurs.