Spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

13 grudnia 2019 r. w Restauracji Różany Gościniec odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Spotkanie w miejscu dla nas szczególnym. Restauracja prowadzona jest bowiem przez Stowarzyszenie RAZEM na rzecz osób niepełnosprawnych z którą współpracujemy na co dzień. W spotkaniu uczestniczyli druhny i druhowie z Zarządu ZOSP Oddziału Powiatowego w Radomiu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście: ks. Krzysztof Chodowicz kapelan powiatowy strażaków, ks. Gabriel Marciniak Duszpasterz Służb Mundurowych, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego dh Zbigniew Gołąbek, Starosta Radomski Waldemar Trelka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego Ewa Tkaczyk, z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Radomiu: st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, bryg. Robert Prokop Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu, bryg. Marcin Ziomek Dowódca JRG 2 w Radomiu, mł.bryg. Tomasz Kornacki Dowódca JRG 3 w Radomiu, bryg. Grzegorz Wikaliński Dowódca JRG 4 w Pionkach, mł. bryg. Robert Adamczyk Dowódca JRG nr 1 w Radomiu. W zastępstwie Prezydenta Miasta Radom Pana Radosława Witkowskiego obecny był Sekretarz Miasta Pan Michał Michalski, obecni byli również wójtowie: Wójt Gminy Gózd Pan Paweł Dziewit, Wójt Gminy Zakrzew Pan Leszek Margas, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, Wójt Gminy Jastrzębia Pan Wojciech Ćwierz, w zastępstwie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pana Dariusza Piątka obecny był Sekretarz Pan Jerzy Kacak. Leśników reprezentowali Pan Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu ds. Gospodarki Leśnej,  Pan Tadeusz Misiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule, Pan Jerzy Jacek Karaskiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom. Obecni byli również Pani Monika Pachniewska – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu,  Pani Dagmara Janas Prezes Stowarzyszenia Razem na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Agnieszka Pasek Kierownik ARiMR w Radomiu

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, który przywitał wszystkich zebranych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, podziękował gościom za wsparcie i pomoc we wspólnych inicjatywach oraz skierował ciepłe słowa pod adresem druhów strażaków, którzy pełnią ważną w społeczeństwie. Ciepło przywitał Druhów seniorów będących na spotkaniu.

Następnie ks. Krzysztof Chodowicz pobłogosławił opłatek, nastąpiła również wspólna modlitwa i odśpiewanie kolędy “Wśród nocnej ciszy”. Ksiądz Gabriel Marciniak podziękował Prezesowi Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu dh Pawłowi Tuzinkowi oraz Prezesowi OSP Kowala dh Marianowi Góreckiemu za wsparcie oraz pomoc podczas Radomskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Słowa uznania oraz życzenia świąteczne wyrazili również zaproszenie goście. W następnej kolejności Prezes Paweł Tuzinek rozdał opłatek zebranym druhnom i druhom oraz gościom, aby wszyscy mogli złożyć sobie życzenia na zbliżające się święta oraz przełamać się opłatkiem.

Całe spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej oraz rodzinnej atmosferze.