Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

8 grudnia 2019 r. odbył się egzamin kończący „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” organizowane przez KM PSP w Radomiu dla druhów ochotników. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”

Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w ramach zastępu. 🚒🚒🚒

Gratulujemy Druhnom i Druhom 🇵🇱🚒👨‍🚒👍❤️