Informacja z posiedzenia Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu

29 listopada 2019 roku w Domu Strażaka OSP Klwatka Królewska odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, w którym uczestniczyli druhowie i druhny z Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście, m.in.: Starosta Radomski Waldemar Trelka, Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Komendant Miejski PSP w Radomiu st. bryg. Marek Krassowski oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu bryg. Robert Prokop.
Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, który przywitał Druhny i Druhów oraz zaproszonych gości.
Wśród poruszanych tematów przez Zarząd było: przedstawienie informacji dotyczącej przeprowadzonych inicjatyw w roku 2019; przedstawienie projektu planu pracy Prezydium i Zarządu OP ZOSP RP w na 2020 rok, przygotowanie do kampanii sprawozdawczej OSP za rok 2019 oraz informacja Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu o dotacjach dla Jednostek OSP w powiecie radomskim w roku 2019.
Na zakończenie Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu podjął stosowne Uchwały do realizacji dotyczące: planu pracy Prezydium i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, wskazówek organizacyjno programowych na kampanie sprawozdawczą w OSP  oraz opracowanie przez każdą jednostkę OSP biogramu zasłużonego strażaka dla jednostki.
W trakcie posiedzenia, Prezes OP ZOSP RP dh Paweł Tuzinek oraz Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, otrzymali statuetki od Zarządu Gminnego OSP w Goździe w podziękowaniu za wsparcie oraz pomoc w realizacji zadań przez OSP.