Prenumerata miesięcznika STRAŻAK

Druhny, Druhowie
Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP
Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje stawka 8% VAT na miesięcznik STRAŻAK  wydawany przez ZG ZOSP RP.

Od stycznia 2020 r. cena na okładce wyniesie 9,90 zł w tym 8 % VAT.  Prenumerata przyjęta i opłacona w tym roku obowiązuje na dotychczasowych warunkach 7 zł w tym 8% VAT.

Od 1 stycznia 2020 roczna  prenumerata STRAŻAKA wynosić będzie wg nowej ceny 118,80 zł. w tym 8% VAT.

Zachęcamy do prenumeraty. Kontakt z wydawcą: redakcja@strazak.org.pl tel. 22  828 86 28