Uroczystość 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Co roku 11 listopada w Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości, my strażacy ochotnicy w naszych małych ojczyznach bierzemy udział w Uroczystościach. Dajemy tym świadectwo patriotyzmu, pokazujemy jak ważna była rola Ochotniczych Straży Pożarnych w Odzyskaniu Niepodległości. Druhny, druhowie oraz młodzież z jednostek OSP powiatu radomskiego chętnie brali udział i organizowali obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, były to m.in. OSP Cerekiew, OSP Pionki, OSP Wierzbica Kolonia, OSP Jedlnia-Letnisko, OSP Czarna, OSP Ruda Mała.

Dziękuję wszystkim strażakom za udział i organizację Uroczystości w swoich miejscowościach.