Zakończenie kursu podstawowego dla druhów OSP

19 października br. zakończył się kurs podstawowy dla członków ochotniczych straży pożarnych, chcących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie przeprowadzone zostało na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 w Radomiu.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu.

Szkolenie trwało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła między innymi: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielaniu pierwszej pomocy, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej ukończyło 29 słuchaczy z OSP Grzmucin, Jedlińsk, Kuczki Kolonia, Jastrzębia, Ruda Mała, Maków, Taczów, Zakrzewska Wola, Młodocin Większy, Bierwce, Ruda Wielka, Kiedrzyn.

Gratulujemy pozytywnego ukończenia szkolenia. Strażacy ci w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Zdjęcia: KM PSP w Radomiu