Informacje nt. szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

19 października 2019 r. rusza szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać: skierowanie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”:

  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekraczalne 65 lat.

Kartę skierowania należy dostarczyć do Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 r.

Sprawę z ramienia KM PSP w Radomiu prowadzi kpt. Piotr Chłopicki.

Kartę skierowania na szkolenie można pobrać ze strony:

http://zosp.radom.pl/wp-content/uploads/2019/02/karta_skierowania_2019_OSP_szkolenie_podstawowe_strazakow_ratownikow_OSP.pdf