Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku – II NABÓR

W związku z niewykorzystaniem przez jednostki OSP środków finansowych pochodzących w ramach dotacji “Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” Komenda Miejska PSP w Radomiu informuje, o możliwości złożenia wniosków uzupełniających do uprzednio złożonych w ramach przedmiotowej dotacji. Jednostki OSP, które nie złożyły wniosków w I turze mogą również złożyć ten wniosek.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

Wniosek o dotację 2019