Podpisanie umowów o dofinansowanie nowych zakupów dla OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podpisali umowy w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. Uroczystość odbyła się 12 września br. w Starostwie Powiatowym w Radomiu w obecności parlamentarzystów: ministra Marka Suskiego i poseł Anny Kwiecień oraz starosty radomskiego Waldemara Trelki, a także Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st. bryg. Marka Krassowskiego i jego zastępcy mł. bryg. Paweła Tuzinka. Anna Król, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała 39 umów na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podpisano umowy z 8 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu szydłowieckiego, radomskiego, lipskiego, białobrzeskiego, grójeckiego oraz zwoleńskiego  na łączną kwotę dotacji 2 miliony 404 tysiące złotych, jak również 31 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę prawie 850 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

Dzięki wsparciu Funduszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Tekst: www.radompowiat.pl

Zdjęcia: www.radompowiat.pl, OSP Mąkosy Stare