IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP” powiatu radomskiego

3 sierpnia 2019 roku w sali tradycji OSP Jedlińsk, w gminie Jedlińsk, odbył się IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP” powiatu radomskiego organizowany w ramach XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

Z pośród 40 kronik prowadzonych przez Jednostki OSP w powiecie, do oceny zostało zgłoszone siedem 7 kronik z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Bartodzieje, Cerekiew, Jaroszki, Jedlnia, Kuczki, Pionki, Taczów. Wszystkich przybyłych na Przegląd Kronik przywitał Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz podziękował za obecność i podjęcie trudu pracy dokumentując dzieje OSP. Następnie krótki referat pt. „Tworzymy Słownik Biograficzny Strażaków” wygłosił Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Andrzej Szczych.

Po prezentacji  wśród zebranych odbyła się dyskusja na temat utworzenia klubu kronikarzy OSP z powiatu radomskiego oraz zorganizowania warsztatów kronikarskich.

Miano kronik wzorcowych zdobyły Kroniki z: OSP Cerekiew prowadzona przez dh Elżbietę Malecińską oraz z OSP Pionki prowadzona przez dh Ryszarda Miękusa. W podziękowaniu za pracę kronikarską wszystkim uczestnikom zostały wręczone statuetki i upominki. Wręczenia dokonali Prezes Paweł Tuzinek oraz Prezes Honorowy Andrzej Szczych. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.

Klasyfikacja:

1. miejsce OSP Cerekiew – kronikarz dh Elżbieta Malecińska

2. miejsce OSP Pionki – kronikarz dh Ryszard Miękus

3. miejsce OSP Kuczki – kronikarz dh Jan Kiraga oraz OSP Jedlnia – kronikarz dh Konrad Mróz

Dziękujemy OSP Jedlińsk za pomoc przy organizacji Przeglądu Kronik.

Zdjęcia: dh Agata Tkaczyk