Zaproszenie do Powiatowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, Konkursu na Pamiętniki, Wspomnienia, Opracowania i Relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

Druhny i Druhowie Kronikarze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego 😏😃🚒✒️📙

✔️Zapraszamy do udziału w Powiatowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, Konkursu na Pamiętniki, Wspomnienia, Opracowania i Relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

✔️Ochotnicze Straże Pożarne, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dostarczyć swoje kroniki, wraz z „kartą zgłoszenia kroniki,” w terminie do 30 lipca 2019 r. do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57

✔️Prosimy o dostarczenie wyłącznie dwóch tomów kroniki: tomu pierwszego, lub najbardziej interesującego w ocenie zgłaszających oraz koniecznie ostatniego tomu kroniki.

✔️Wszystkich kronikarzy, zapraszamy na uroczyste Podsumowanie Powiatowego Konkursu Kronik, które odbędzie się 3 sierpnia br. W sali tradycji OSP Jedlińsk. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

✔️Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać przesyłając informację do Biura Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, e-mail: kontakt@zosp.radom.pl

✔️Zapraszamy do udziału w podsumowaniu etapu powiatowego również kandydatów na kronikarzy, zainteresowanych zapoznaniem się z dorobkiem doświadczonych kronikarzy oraz ich warsztatem kronikarskim.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 lipca 2019r.