I Powiatowa dyskoteka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu wraz z opiekunami MDP z terenu gm. Gózd zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu radomskiego do wzięcia udziału w I Powiatowej dyskotece Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dyskoteka odbędzie się w terminie 15.08.2019 r. (czwatek) w Klwatce Królewskiej, gm. Gózd. Zgłoszenia wraz z liczbą uczestników przyjmowane są  do 06.08.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl.  W mailu należy podać:

  • nazwę MDP;
  • imię i nazwisko opiekuna;
  • ilość osób z MDP (max. 10 osób);

Zachęcamy do udziału w dyskotece wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu radomskiego.

Ilość osób z MDP z danej jednostki może ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować zainteresowanych.

Kontakt w sprawie spotkania:

  • sekretariat Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu e-mail: kontakt@zosp.radom.pl