Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu radomskiego, Stegna 2019

Jak wakacje to tylko na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jak co roku młodzież z powiatu radomskiego uczestniczyła w obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Stegnie. Obóz to okazja do wymiany doświadczeń z rówieśnikami, a także do aktywnego spędzania czasu wolnego i nauki pożarnictwa. W tym roku w obozie uczestniczyło 30 młodych druhów z powiatu radomskiego.

Organizatorem była Ochotnicza Straż  Pożarna w Skaryszewie we współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Radomiu i Komendą Miejską PSP w Radomiu. Częściowo środki na organizację obozu przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP.

Młodzi druhowie odbywali szkolenie zgodnie z wzorcowym programem szkolenia MDP. Prowadzono zajęcia teoretyczne, podczas których młodzież zapoznała się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, aktami prawnymi, kwalifikowaną pierwsza pomocą. Zajęcia praktyczne polegały na ćwiczeniu elementów sportu pożarniczego wg. regulaminu CTIF, sprawianiu linii wężowych, musztry i służby wewnętrznej. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów, deski ortopedycznej i materiałów opatrunkowych oraz rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach.

Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra Funkcjonariuszy PSP oraz druhów funkcyjnych OSP. Młodzież oprócz zajęć szkoleniowych uczestniczyła  w wycieczkach oraz grach i zabawach organizowanych przez kadrę obozu.