II Powiatowe Spotkanie Opiekunów i członków MDP Powiatu Radomskiego

29 czerwca 2019 roku w Sali Widowiskowo-Kinowej w Iłży odbyło się II Powiatowe Spotkanie Opiekunów i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego. Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli: Starosta Radomski pan Waldemar Trelka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Iłża pan Przemysław Burek. Organizatorami spotkania byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu oraz Urząd Miasta i Gminy Iłża.

W spotkaniu uczestniczyło 18 Jednostek OSP: OSP Cerekiew, OSP Czarna, OSP Gózd, OSP Iłża, OSP Jastrzębia, OSP Klwatka, OSP Makowiec, OSP Odechów, OSP Pionki, OSP Skaryszew, OSP Wierzbica, OSP Zalesice, OSP Wierzbica-Kolonia, OSP Przytyk, OSP Mąkosy Stare, OSP Wielogóra, OSP Grzmucin, OSP Kiedrzyn jak również Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Marian Kruszewski oraz zaproszeni goście: Starosta Radomski pan Waldemar Trelka, Radny Powiatu Radomskiego pan Krzysztof Kozera, Burmistrz Miasta i Gminy Iłża pan Przemysław Burek, Zastępca Burmistrza pani Dorota Paczyńska, Radna Miasta Iłża pani Anna Mirota, Nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule pan Tadeusz Misiak.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek wraz z Radnym Powiatu Radomskiego panem Krzysztofem Kozera, który przywitał wszystkich uczestników oraz podziękował za tak liczne przybycie na Spotkanie. Następnie, Prezes Paweł Tuzinek wręczył statuetki w ramach podziękowania za pomoc przy organizacji Staroście Powiatowemu – Waldemarowi Trelce, Burmistrzowi Miasta i Gminy Iłża – Przemysławowi Burek oraz Panu Nadleśniczemu.

Kolejnym punktem było projekcja filmu pt. „Ja terytorials”, który opowiada o druhu Jakubie Wachnickim z OSP Jedlnia-Letnisko, który jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownikiem medycznym oraz strażakiem OSP. Zaprezentowany reportaż jest opowieścią o młodym człowieku, jego pasjach, powołaniu oraz spojrzeniu na życie, które uwzględnia powinności wobec kraju i społeczeństwa.

Następnie odbyły się prezentacje na temat pracy OSP na rzecz MDP oraz pracy z młodzieżą w trzech jednostkach: OSP Czarna, OSP Iłża oraz OSP Wierzbica. Druhny i druhowie mieli przygotowane prezentacje i dzielili się swoją pracą aby inspirować innych. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu pt „Handel ludźmi” zaprezentowany przez Policję.

Na zakończenie tej części odbyło się krótkie podsumowanie spotkania, a każdy z opiekunów otrzymał podziękowanie oraz statuetkę dla jednostki za udział w spotkaniu. Opiekunowie wraz z młodzieżą przygotowali niespodziankę dla Prezesa Pawła Tuzinka z okazji imienin. Wręczyli Prezesowi podziękowanie oraz koszulkę z napisem „Najlepszy Prezes na świecie”, jak również wszyscy zebrani odśpiewali sto lat dla Prezesa. Na scenę zostali zaproszeni wszyscy druhowie, którzy obchodzili tego dnia swoje imieniny. Dla nich również odśpiewano sto lat.

Kolejnym punktem był przejazd do Nadleśnictwa Marcule, gdzie odbył się grill dla wszystkich i zostały wręczone bony na lody w Iłży ufundowane przez Burmistrza Iłży – Przemysława Burka oraz zostały wręczone drobne upominki dla członków MDP ufundowane przez firmę JADAR.

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania dla pana Waldemara Trelki Starosty Radomskiego, dla Iłżeckiego samorządu pana Przemysława Burka – Burmistrza Miasta i Gminy Iłża i pani Doroty Paczyńskiej zastępcy Burmistrza , pana Tadeusza Misiaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Marcule wraz z pracownikami Nadleśnictwa Marcule za wszelka okazana pomoc przy realizacji tej inicjatywy. Dzięki dużej pomocy i osobistemu zaangażowaniu udało nam się zrealizować przedsięwzięcie i osiągnąć zamierzony cel. Dziękujemy panu Krzysztofowi Kozerze – Dyrektorowi Iłżeckiego Domu Kultury oraz pracownikom Domu Kultury za okazała pomoc i cierpliwość. Dziękujemy Panu Dariuszowi Kupidurze Prezesowi Przedsiębiorstwa JADAR na którego zawsze możemy liczyć, za przygotowanie drobnych upominków dla uczestników spotkania. Dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Iłży za pomoc w realizacji jednego z punktów naszego spotkania.

« 1 z 2 »