IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP”

Druhowie Prezesi i Kronikarze OSP,

W dniu  3 sierpnia 2019 r. odbędzie się  w siedzibie OSP Jedlińsk IX Powiatowy Przegląd Kronik “Z Dziejów OSP”.

Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty kronikarskie oraz  wręczenie dyplomów i wyróżnień dla najwyżej ocenionych kronik, a także zwiedzenie  sali tradycji OSP Jedlińsk. Zapakowane i zabezpieczone kroniki należy dostarczyć do dnia  25 lipca br. do sekretariatu  Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57.
Do zgłoszenia należy dołączyć kartę (załącznik poniżej). Na konkurs przekazujemy pierwszy i ostatni tom kroniki.

Najwyżej ocenione kroniki wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich do XXVI Ogólnopolskiego  Konkursu Kronik w sierpniu br.  w Opiniogórze woj mazowieckie.